Panele słoneczne to nic innego jak połączone wzajemnie ogniwa fotowoltaiczne, służące do przetwarzania energii słonecznej na prąd. Na panel słoneczny składa się wiele pojedynczych modułów słonecznych ogniw znanych jako baterie słoneczne. Łączna ich ilość w samym panelu jest różna zależy od pożądanej mocy i napięcia.

Baterie słoneczne – 4sun.pl

Aby zwiększyć moc panela baterie słoneczne łączone są równolegle, natomiast w celu zwiększenia napięcia łączone są szeregowo. Wytwarzany przez panele słoneczne prąd stały ma natężenie zależne od stopnia nasłonecznienia. Pojedyncza bateria słoneczna jest w stanie wytworzyć prąd o mocy 1-2 W, natomiast moc połączonych ze sobą modułów mających powierzchnię 0,3 – 1 m² waha się w granicach 30 – 120 W dla standardowych warunków przy temperaturze powietrza 25°C mocy promieniowania słonecznego około 1000 W/m². Biorąc baterie słoneczne - 4sun.plpod uwagę, iż warunki standardowe występują bardzo rzadko, rzeczywista moc jaką wytwarzają panele słoneczne jest przeważnie inna. Producenci podają zazwyczaj średnie wartości prądowo- napięciowe charakterystyczne dla wybranego modułu, w szerokiej skali warunków w jakich pracują. Moduły montowane są w bardzo szczelnych obudowach, hermetycznie zamykanych w celu ochrony przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wynika to z założenia, iż baterie słoneczne – 4sun.pl ma nam posłużyć najmniej około 20 lat. W ciągu ostatnich lat możliwości zastosowania paneli słonecznych wzrosły, szczególnie za sprawą zmniejszenia kosztów produkcji, rządowych dotacji oraz co najważniejsze wzrostu cen energii pochodzącej z powszechnych źródeł. Obok instalacji domowych, które są bardzo powszechne, baterie słoneczne mają również zastosowanie w strefie użyteczności publicznej, będą to baterie słoneczne zasilające znaki drogowe, lampy uliczne czy kamery przemysłowe. Coraz częściej bateria słoneczna stanowi zastosowanie w niewielkich urządzeniach przenośnych – kalkulatorach, zegarkach, ogrodowych lampkach solarnych czy też nawet telefonach komórkowych. Panele słoneczne wytwarzają energię także w autach hybrydowych i elektrycznych, na tatkach oraz w niektórych systemach monitorowania budynków. Przestrzeń kosmiczna baterie słoneczne wykorzystuje już ponad 50 lat. Panele słoneczne występują w różnych napięciach, mocach czy sprawnościach. Rośnie zapotrzebowanie na ten rodzaj energii, dzięki jej coraz większej dostępności.