W momencie podpisywania umowy, trzeba sprawdzić dokładnie jej treść, ponieważ składając na niej podpis, godzimy się na jej warunki. Każdą umowę można rozwiązać, ale odbywa się to na ściśle określonych warunkach, podanych w kodeksie pracy. 

Czy rozwiązanie umowy następuje natychmiast?

jak rozwiązać umowę o pracęUmowa o pracę jest najważniejszym dokumentem, w którym zawarte są warunki zatrudnienia. Poza danymi pracownika i pracodawcy, są tam informacje o wynagrodzeniu, przysługującym urlopie, czy sposobie rozwiązania umowy. Teoretycznie umowę można rozwiązać w każdym momencie jej trwania, ale musi się to odbyć na ustalonych zasadach. Sposób, jak rozwiązać umowę o pracę znajdziemy też w kodeksie pracy. Krótkoterminowe umowy trwające do sześciu miesięcy można rozwiązać z zachowanie dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, umowy trwające ponad pół roku do maksymalnie trzech lat umożliwiają rozwiązanie umowy z zachowanie miesięcznego wypowiedzenia, natomiast umowy na okres powyżej trzech lat, pracownik może ją rozwiązać po trzech miesiącach wypowiedzenia. Wypowiedzenia liczone w tygodniach, należy składać pod koniec tygodnia, natomiast miesięczne, zawsze pod koniec miesiąca. Ważną kwestią w rozwiązaniu umowy jest też konieczność sporządzenia wypowiedzenia w dwóch egzemplarzach, gdyż jeden zostaje u pracodawcy, a drugi zabiera pracownik, po podpisaniu przez obie strony. Co istotne, pracodawca nie może rozwiązać umowy z pracownicą, która jest w ciąży, a jeżeli to zrobi i w ciągu miesiąca od ustania zatrudnienia kobieta zajdzie w ciążę, to musi on ją przywrócić d pracy.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę, pozostaje jeszcze aspekt, czy jest to rozwiązanie za porozumieniem stron, czy na przykład pracodawca wręcza wypowiedzenie pracownikowi. Z pewnością zawsze musi to być dokument sporządzony na papierze.