Spektroskopia jest działem nauki o tym, w jaki sposób różne rodzaje promieniowania oddziałują na materię oraz o widmach i ich interpretacji, które powstają w wyniku tego promieniowania. Spektroskopię możemy podzielić według kilku kryteriów, jednym z nich jest podział ze względu na parametry fizyczne parametrów, które badamy.

Spektrometria SAXS – dlaczego jest mało popularna?

saxs

Najliczniejszą grupą w tym podziale jest spektroskopia promieniowania elektromagnetycznego. W tej grupie najważniejsza jest spektroskopia ramanowska oraz rentgenowska, a także spektroskopia gamma oraz UV-VIS. Do badania kryształów stosowana jest także dyfraktometria rentgenowska, której znane są dwa rodzaje, czyli spektrometria szerokokątowa WAXS oraz wąskokątowa, czyli SAXS, są jednak one obecnie wypierane przez techniki spektroskopowe. Kolejna grupa to spektroskopia dotycząca wszelakich substancji, czyli cząstek i cząsteczek. W tej grupie wyróżniamy między innymi spektroskopię elektronową, neutronową, czy sił atomowych. Znamy również spektroskopię fal mechanicznych, która obejmuje spektroskopię fal akustycznych. Spektroskopia jest bardzo często używana do badania budowy kryształów, a najbardziej popularną i zarazem najbardziej skomplikowaną jest spektroskopia ramanowska, do której przeprowadzenia używany jest spektrometr Ramana, który obrazuje nam stopień złożoności i budowę materii poprzez tak zwane widmo ramanowskie, na które składają się pasma Rayleigha, pasma stokesowskie oraz pasma antystokesowskie. Najrzadziej wykorzystywana jest spektrometria alfa, do której niezbędny jest spektrometr alfa.

Biorąc pod uwagę złożoność analiz spektroskopowych, z całą pewnością musimy liczyć się z tym, że są to metody niezwykle kosztowne. Jednak najwięcej problemów może stworzyć już sama obsługa urządzeń. Do tego będzie potrzebna wiedza i doświadczenie.