Stwardnienie rozsiane, w skrócie SM pomimo rozwoju medycyny wciąż pozostaje na chwilę obecną nieuleczalną chorobą, która wyróżnia się ciągłymi nawrotami i bardzo często stale postępującym przebiegiem. Jedyną szansą na zmniejszenie dolegliwości oraz podtrzymanie sprawności ruchowej jest regularna i w miarę jak najczęstsza rehabilitacja pacjentów. Opiera się ona na zjawisku plastyczności tkanki nerwowej (pomiędzy neuronami mogą powstawać nowe połączenia).

Wpływa rehabilitacji na zjawisko plastyczności

rehabilitacja w KrakowieZjawisko plastyczności może zaistnieć zarówno poprzez czynne wykonywanie odpowiednich ćwiczeń przez chorego, jak i bierne zabiegi takie jak masaże oraz stymulacja. Najczęstszą dolegliwością powiązaną ze stwardnieniem rozsianym jest porażenie mięśniowe typu spastycznego, które przejawia się występowaniem bardzo bolesnych przykurczy mięśni oraz znacznym wzrostem ich napięcia. W celu zmniejszenia wyżej wymienionych dolegliwości u pacjentów stosuje się leczenie z dziedziny jaką jest fizjoterapia m.in. wszelkie metody fizykalne, ćwiczenia ruchowe (można podzielić je na ćwiczenia rozciągające i dynamiczne, które mają na celu zachowanie równowagi oraz ćwiczenia oddechowe usprawniające fizyczną wydolność organizmu) a także masaże lecznicze, czego przykładem jest rehabilitacja w Krakowie. Kolejnym, dosyć poważnym problemem u pacjentów ze zdiagnozowanym SM jest uczucie przewlekłego zmęczenia oraz brak chęci i siły na jakikolwiek wysiłek, co jest sporym ograniczeniem w codziennym życiu. Powoduje to bardzo często wycofanie się chorego z aktywności i tym samym pogorszenie jego stanu psychicznego, dlatego zaleca się choćby minimalny ale częsty wysiłek fizyczny (dobrym przykładem jest tutaj choćby pływanie).

Odpowiednia fizjoterapia pomaga pacjentom także w innych kwestiach, które są związane z chorobą stwardnienia rozsianego – nietrzymanie moczu oraz nieprawidłowa praca pęcherza moczowego (terapia polega na ćwiczeniach mięśni miednicy, fizykoterapii w przypadku odczuwania bólu oraz przyjmowania stosownych leków), zaburzenia przyjmowania pokarmów, zaburzenia funkcji seksualnych oraz inne dolegliwości bólowe.