Recykling tworzyw to w dzisiejszym świecie norma i bardzo dobrze. Może on służyć za inspirację do twórczych działań. Zresztą nieraz jest, jak stwierdziłam obserwując działania niejednego artysty podczas wystaw. Z odpadków można bowiem tworzyć nawet dzieła sztuki, które w ten sposób jeszcze bardziej zwracają uwagę opinii społecznej na kwestie ochrony środowiska. Uważam, że sztuka w ten sposób uświadamiająca problemy powinna być jak najczęściej obecna w życiu społecznym. Powinna skłaniać do dyskusji i refleksji nad tymi tematami.