W każdym procesie, w którym dochodzi do masowego wytwarzania jakiegoś produktu, czy będą to batoniki, czy części samochodowe. Produkcja jest podzielona na pewne etapy. Najczęściej zaczyna się od pomysłu, projektu, albo jakiejś receptury, czy przepisu.

Etykiety cyfrowe i ich kontrola

etykiety cyfrowePotem, przez dodawanie kolejnych części składowych danego urządzenia, nadawanie kształtu jakiemuś konkretnemu surowcowi, czy też po prostu dodawanie kolejnych składników i przetwarzanie otrzymanego półproduktu, na końcu uzyskuje się ostateczną, finalną wersję gotowego produktu. Taka przechodzi kontrolę jakości, a następnie jest pakowana. Nad wszystkim czuwają komputery i ludzie. Rzadko zdajemy sobie sprawę, że opakowanie jest samo w sobie produktem i proces jego powstania nie różni się znacznie od procesu powstania samego, głównego produktu, jeśli chodzi o ten uproszczony schemat, który powyżej przedstawiliśmy. Na początku procesu mamy etykiety cyfrowe, czyli schematy, które trafiają do realizacji. Drukarka etykiet realizuje plany i polecenia przesłane przez komputer i oprogramowanie. Wydrukowane produkty przechodzą przez proces składania w arkusze, lub nawijania na rolki. Tu zaczyna się już konfekcjonowanie etykiet, czyli ich przygotowywanie do wysyłki do zamawiającego. Jak widać, proces powstawania towarów jest przede wszystkim kontrolowany.

 

Tak jak wszelkiego rodzaju roboty w fabrykach pojazdów, tak drukarka cyfrowa jest kontrolowana przez komputer i odpowiednie oprogramowanie. Kontroler druku jest podstawowym elementem sterującym całym procesem, zupełnie tak, jak w przypadku wytwarzania samego produktu.