Przyrządem, jaki każdy elektryk nosi w swojej torbie jest miernik elektryczny. Jest to podstawowy przyrząd każdego elektryka, który za jego pomocą może sprawdzić wartość natężenia prądu elektrycznego i napięcia. Dzięki niemu dokonuje po prostu diagnozy układu elektrycznego. Ma to istotny wpływ na bezpieczeństwo osób, które z tej instalacji korzystają.

Dobre są tylko zalegalizowane mierniki elektryczne

legalizacja mierników elektrycznychKażdy miernik elektryczny posiada okres ważności jego legalizacji. Oznacza to, że po tym okresie nie powinniśmy z niego korzystać do czasu, aż ponownie sprawdzimy, czy pracuje on w taki sposób jak powinien. Ma to związek z tym, że mierniki po pewnym czasie mogą ulegać uszkodzeniom, które wpłynie na wynik pomiaru, przewody mogą stać się za bardzo zaśniedziałe, bateria zbyt słaba i tak dalej. Taki niesprawny miernik niestety może wskazywać niepoprawne wartości, które wpłyną na jakość pomiaru i mogą doprowadzić niepoprawnej diagnozy, a w konsekwencji także do dość niebezpiecznej sytuacji. Profesjonalna legalizacja mierników elektrycznych rozwiązuje ten problem. Po jej dokonaniu elektryk ma pewność, że więcej taki przyrząd go nie zawiedzie i może mu w pełni ufać. Legalizacja jest wymagana w przypadku sprawdzenia protokołem nowych instalacji, a także przy dokonywaniu pomiarów już istniejących. Do każdego protokołu sprawdzenia instalacji powinno być tak naprawdę załączone świadectwo legalizacji miernika elektrycznego.

Prawo elektryczne określa okresy przeglądów mierników elektrycznych i konieczności ich legalizacji. Należy trzymać się tych wytycznych, aby nie stracić uprawnień. Legalizacją zajmują się specjalne instytucje, które zostały do tego celu powołane i które od lat świadczą takie usługi, a także posiadają do tego niezbędny sprzęt i wzorce pomiarowe.