Życie jest nieprzewidywalne, dlatego mówiąc, że ma się coś na zawsze, jest nieprawdą, ponieważ w każdej chwili może się to zmienić. Szczególnie jeżeli dotyczy to sytuacji finansowej, która w dzisiejszych czasach jest bardzo niepewna.

Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

upadłość konsumencka śląskMówiąc o bankructwie, większość osób ma na myśli przedsiębiorstwo. To oczywiście słuszne skojarzenie, ale nie powinno być jedyne, gdyż bankrutem może być też każdy z nas, czyli osoba fizyczna. Jest wiele sytuacji, kiedy ludzie są zmuszenie do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, ponieważ ich długi są tak wysokiej, że nie są w stanie ich spłacić. Dopóki można je samodzielnie spłacać, to warto to robić, jednakże kiedy od dłuższego czasu stajemy się niewypłacalni, to lepiej wykonać ten krok, gdyż może nam on pomoc wyjść na prostą. Jeżeli interesuje nas upadłość konsumencka Śląsk jest regionem, w którym znajdziemy wielu doradców z tej branży. Przede wszystkim, trzeba wiedzieć, że każda osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, może ogłosić upadłość konsumencką. Jednakże żeby to było możliwe, trzeba spełniać określone przesłanki, z których najważniejsza mówi o niewypłacalności. Dłużnik koniecznie musi utracić płynność finansową, w wyniku czego nie ma możliwości regulowania swoich zobowiązań wobec wierzycieli oraz nie jest w stanie utrzymać siebie, swojej rodziny czy też domu. Taka sytuacja musi się utrzymywać co najmniej przez trzy miesiące, aby można było złożyć stosowny wniosek w sądzie.

Co istotne, nie należy traktować ogłoszenia upadłości konsumenckiej jako pierwszego sposobu na rozwiązanie problemów finansowych, gdyż wiąże się to z postępowaniem sądowym. Jeżeli dłużnik posiada jakiś majątek, to z pewnością zostanie on zabrany na spłatę zobowiązań.