Tworzywa i materiały, stosowane w przemyśle i produkcji, muszą spełniać określone wymagania co do jakości. Badanie owej jakości to proces złożony, a jednym z elementów tego procesu są testy wytrzymałościowe. W jaki sposób są one przeprowadzane i co wpływa na rzetelność wykonywanych prób?

Jak wzorcować twardościomierz w sposób profesjonalny?

profesjonalne wzorcowanie twardościomierzaAby zbadać twardość i wytrzymałość materiałów, stosowanych w przemyśle i produkcji, niezbędne jest zastosowanie twardościomierza. Jest to urządzenie, działające na zasadzie elektromechanicznej – w tak zwanej głowicy pomiarowej stosuje się cyfrowy czytnik pomiarowy, uzyskujący niezbędne dane na temat twardości materiału. Kwestią niezwykle istotną jest profesjonalne wzorcowanie twardościomierza, tak, by dostosować urządzenie do obowiązujących, ujednoliconych norm technicznych. Wzorcowanie, inaczej kalibracja urządzenia, polega na sprawdzeniu wszystkich funkcji, by wykazać wszelkie nieprawidłowości i odchylenia od zaleceń. Uzyskanie pełnej informacji o stanie technicznym urządzeń pozwala uzyskać wymagane certyfikaty lub, jeżeli widoczne są błędy, umożliwia podjęcie środków ku poprawie stanu badanego sprzętu. Za pomocą specjalistycznych maszyn wzorcujących badane są, między innymi, elektryczne, fizyczne i wytrzymałościowe właściwości urządzeń. Jest to konieczne, jeżeli zależy nam, żeby pracować z urządzeniami, spełniającymi wymagania, dotyczące bezpieczeństwa i efektywnego użycia.

Badanie twardości takich materiałów, jak tworzywa sztuczne, metale, drewno czy wyroby gumowe, to proces, który powinien być przeprowadzany z użyciem urządzeń certyfikowanych i spełniających aktualnie wymagane normy. Warto postarać się, aby urządzenia, mierzące twardość materiałów były poddane profesjonalnemu wzorcowaniu parametrów.