Kiedy przeczytamy umowę ADR zrozumiemy, dlaczego tak mało przedsiębiorców godzi się na przewóz rzeczy niebezpiecznych, a Ci którzy się zgodzili, dlaczego tak bardzo pilnują swoich pracowników, że nawet nie przyjdzie im do głowy podrabianie papieru do tachografu.

Jak przewozić niebezpieczne dla ludzi ciecze?

TachografOkazuje się, że przepisy są na tyle surowe, że ich nieprzestrzeganie może skutkować ogromnymi karami dla ludzi, którzy przewożą materiały niebezpieczne, co w konsekwencji może doprowadzić do ich bankructwa. W umowie ADR przeczytamy, jakie powinniśmy mieć wyposażenie ADR, aby móc wypuścić kierowcę z materiałami niebezpiecznymi w trasę. Każda ciężarówka, a nawet samolot powinny być wyposażone w pasy transportowe. Osobie, która przewozi materiały niebezpieczne przyda się również mata antypoślizgowa, która zapobiegnie przemieszczaniu się przewożonego materiału. Jeżeli jesteśmy właścicielem samolotu i dzięki niemu będziemy transportować np. ciecz niebezpieczną, to powinniśmy pamiętać o tym, aby skorzystać z opakowań, które będę wytrzymywały zmiany ciśnienia podczas lotu. Jest to o tyle ważne, że będziemy mieć pewność, że nic nie zakłóci naszego transportu, a ciecz nie będzie miała możliwości wydostania się na zewnątrz. Poza tym międzynarodowe przepisy lotnicze również jasno określają, jak powinny być zabezpieczone materiały niebezpieczne podczas transportu, aby nie doszło do katastrofy w ruchu lotniczym.

Pamiętajmy również o tym, że musimy pakować przewożony materiał podwójnie, tzn. opakowania wewnętrzne powinny być ponownie zapakowane w opakowania zewnętrzne, dzięki czemu lepiej zabezpieczymy przewożony materiał.