Udowodniono, że każdy mieszkaniec w ciągu roku wytwarza od 150-200 litrów ścieków, które notabene należy odprowadzić z domu. Jeśli nie będzie to kanalizacja osiedlowa to powinniśmy posiadać własny odbiornik. Jeśli jednak są problemy z odprowadzaniem ścieków należy wezwać pogotowie kanalizacyjne lub po prostu zarządzić czyszczenie kanalizacji.
Instalacja kanalizacyjna musi być odpowiednio zaplanowana i wykonana, po to aby działała sprawnie i bez zarzutów. Warto wiedzieć jednak, z czego się składa i jak powinny być poszczególne elementy ze sobą połączone.
Przyborami sanitarnymi nazywamy: umywalkę, wannę- te elementy są widocznie, im jednak poświęca się najwięcej uwagi. Nie jest to jednak najważniejsze, najważniejsze jest instalacja kanalizacyjna, która jest bezpośrednio podprowadzona. Kolejnym ważnym elementem są podejścia, które są odcinkami rur, łączą przybory sanitarne z pionami kanalizacyjnymi. Piony kanalizacyjne inaczej nazywane spusty. Są one pionowymi odcinkami rur dużej średnicy, do nich spływają ścieki. Poziomy kanalizacyjne tzw. przewody odpływowe, do nich spływają ścieki z jednego lub wielu pionów. Przykanalik jest natomiast podłączeniem kanalizacyjnym. Kolejnym elementem jest syfon tzw. zamknięcie wodne. Jest to urządzenie które zabezpiecza nas przed przedostawaniem się gazów z instalacji kanalizacyjnej do pomieszczeń.
Wpust- zbiera ścieki. Czyszczaki- szczelnie zamykają otwory rewizyjne, umożliwiają oczyszczanie niedrożnych przewodów kanalizacyjnych. Wywiewki to zakończenie pionów wentylacyjnych. Zabezpieczenia przeciw zalewowe- automatycznie działające zasuwy, które zapobiegają zalaniu nisko położonych pomieszczeń

Artykuł powstał przy współpracy firmy: