Podczas produkcji różnego rodzaju towarów bardzo ważnym  etapem jest przetwarzanie surowców. W zależności od rodzaju towaru, przetwarzanie może się różnic, opierając się o cięcie, czy też na przykład mielenie. Ten ostatni sposób przetwarzania jest używany w stosunki do substancji farmakologicznych i przypraw.

Właściwości młynów Condux

młyn tnący conduxProdukcja różnego rodzaju towarów zawsze jest poprzedzona przygotowaniem używanych surowców. W zależności od specyfiki towaru, jak również używanych surowców, mocno się mogą różnic sposoby obróbki. Na przykład w przypadku produkcji przypraw, czy też na przykład środków farmakologicznych, bardzo często używa się takich urządzeń do obróbki jak młyn tnący Condux. Urządzenie to, służące do ciecia oraz mielenie pewnych substancji, jest szczególnie niezbędne podczas produkcji przypraw, tonerów do drukarek, czy też różnego rodzaju substancji farmakologicznych. Dzięki niemu możliwe jest ciecie danego surowca, lub zmieszanych surowców na bardzo drobne elementy lub mielenie ich aż do postaci proszku, co w przypadku opisywanych powyżej produktów jest najlepszą formą surowców używanych do produkcji. Dużą zaletą młyna Condux jest fakt, że można go swobodnie dostosowywać do specyfiki danego surowca, wymieniając w nim obudowę, czy też ostrza tnące i mielące. Dzięki temu właśnie młyny Condux są obecnie już używane w wielu różnych fabrykach oraz zakładach produkcyjnych, pozornie nie mających ze sobą wiele wspólnego. Obecnie to urządzenie jest najczęściej używane do przemysłowego rozdrabiania surowców.

Każdy surowiec, zanim zostanie użyty do produkcji, musi przejść proces jego obróbki. Może to być obórka poprzez skrawanie, mielenie czy ciecie, co oczywiście jest zależne od rodzaju surowca. Ważne, aby urządzenie do obróbki można było dostosowywać do potrzeb danego zakładu produkcyjnego.