Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program Prosument, program, o którym jest głośno ostatnio na rynku urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych jak i rynku bankowym. Program wyróżnia dwie grupy instalacje, które podlegają dotacji, pierwsza z nich to źródła energii elektrycznej a druga to źródła ciepła.

W pierwszej grupie znajdą się takie instalacje jak fotowoltaika, czyli objaśniając pokrótce panele fotowoltaiczne, które dzięki słońcu tworzą prąd, małe elektrownie wiatrowe w których turbiny wprowadzane w ruch przez wiatr tworzą prąd oraz mikrogeneracja czyli instalacja łączona – słońce i wiatr tworzą prąd. Powyższe instalacje nie mogą mieć większej mocy niż 40kW. Druga grupa – źródła ciepła, w tej grupie znajdziemy źródła ciepła opalane biomasą, które polegają na spalaniu w specjalnym kotle biomasy, która jest o wiele mniej szkodliwa niż spalanie paliw kopalnianych, pompy ciepła, w których to pompa przekształca energię z naturalnych źródeł ciepła takich jak ziemia czy powietrze oraz kolektory słoneczne. Wsparcie finansowe można uzyskać tylko dla istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych. Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 dzięki zwiększeniu produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz osób fizycznych.

Artykuł powstał przy współpracy firmy:

http://polinvestdom.pl