Terapia ustawień rodzinnych zwana także od nazwiska swojego twórcy terapią Hellingera ma niemal tyle samo zwolenników co zagorzałych przeciwników. W niektórych kręgach jest niezwykle popularna i uważana za skuteczną w innych zaś uważa się ją za szarlatanerię. Mimo towarzyszących jej skrajnych emocji terapia ta pomaga uporządkować życie wielu osobom.

Moc ustawień Hellingera

ustawienia hellingerowskieSesje terapeutyczne według metody Berta Hellingera zwane także ustawieniami rodzinnymi zakładają, że każdy ma prawo do swojego miejsca w rodzinie i stara się odnaleźć odpowiedź na pytanie co można w relacjach rodzinnych uporządkować aby osiągnąć harmonię. Bert Hellinger opracował metodę ustawień rodzinnych znaną także jako ustawienia hellingerowskie, która swoimi działaniami obejmuje całą rodzinę i wydarzenia mające w niej miejsce zwłaszcza w przeszłości, które mogą być ledwie dostrzegalne przez klienta, a które mogą wywierać realny wpływ na jego współczesny dobrostan. Ustawienia wykonuje się w grupach pod kierunkiem terapeuty prowadzącego, a sam proces polega na rekonstruowaniu przez grupę swego rodzaju aktorów, tak zwanych reprezentantów sytuacji z przeszłości klienta. Wiele zależy od intuicji oraz inwencji prowadzącego, który przydziela poszczególnym osobom role i każe im reprezentować poszczególny osoby lub sytuacje z życia klienta. Ustawienia pomagają klientowi się odblokować i spojrzeć na osoby z rodziny i sytuacje z życia w zupełnie inny sposób.

Ustawienia rodzinne pomagają osobom, które się im poddają uporządkować całe swoje życie poprzez odkrycie niedostrzeganej wcześniej prawdy oraz spojrzeć na to, co wcześniej było niedostrzegane, lub dostrzegane ale wypierane, zamiatane pod dywan. To z kolei daje szansę na uporządkowanie swojego życia i naprawieniu tego, co dotychczas nie działało.