Inwestowanie w fabryki i zakłady pracy to klucz do nowocześniejszej i bardziej konkurencyjnej gospodarki. Oczywiście jest to w interesie wszystkich podmiotów gospodarki, ale ograniczony kapitał pozwala tylko nielicznym dokonać swoistego skoku cywilizacyjnego. Poprzez wprowadzenie nowoczesnych automatycznych systemów produkcji czy kontroli, rola człowieka w dużych zakładach produkcyjnych mocno się zmieniła. Oczywiście w wielu firmach zmniejszyła się liczba personelu, ale znacznie zmieniła się jego specyfika.

Od ludzi obsługujących na co dzień chociażby roboty wyposażone w urządzenie chłodnicze, montujące samochody dla wielkich koncernów motoryzacyjnych wymaga się bardzo profesjonalnej wiedzy.

urządzenie chłodniczeSami nie muszą malować karoserii samochodu, a jeden człowiek może skutecznie wydać polecenie do dziesięciu automatycznych i komputerowo zarządzanych ramion, wyposażonych w urządzenie chłodnicze, które skutecznie i dużo szybciej wykonają tę pracę za człowieka. Ten jeden człowiek, który zajmuje się nadzorem nad skomplikowanymi systemami automatycznymi, zarabia odpowiednio wysokie pieniądze.
Mając specjalizację tego typu łatwiej jest otrzymać dobrą ofertę pracy – zwłaszcza, jeśli rodzima gospodarka jest innowacyjna i stara się budować własne nowoczesne zakłady produkcyjne. W takich warunkach automatyka przemysłowa, zaopatrzona w urządzenie chłodnicze, rozwija się idealnie już na etapie uczelni wyższych. To tam pierwsi studenci zdobywają praktyki i doświadczenia z nowoczesnymi układami sterowania czy programami administrującymi. Jeśli w niedalekim sąsiedztwie uczelni znajduje się przemysł i dochodzi do naturalnej wymiany kapitału intelektualnego i finansowego firm oraz uniwersytetu, korzyści ekonomiczne i edukacyjne są oczywiste.
Warto jest więc na każdym kroku inwestować w nowoczesne i wymagające programy nauczania, a szkoły zajmujące się przygotowywaniem przyszłościowych inżynierów muszą mieć dostęp do nowoczesnego sprzętu, wyposażonego w urządzenie chłodnicze, czy oprogramowania. Tylko wtedy absolwent takiego kierunku będzie zdolny do natychmiastowego wdrożenia się w każdy, nawet bardzo zautomatyzowany, proces produkcyjny bez względu na język i kulturę otoczenia.