W dużych zakładach potrzebne są specjalistyczne maszyny dzięki którym może być realizowany proces. Większość maszyn zasilana jest przy pomocy energii elektrycznej lub wykorzystuje ją do sterowania urządzeniami wykonawczymi. Właśnie dlatego największymi odbiorcami są duże koncerny oraz przedsiębiorstwa produkcyjne. Na ich zakładzie znaleźć można park maszynowy, w skład którego wchodzą urządzenia dużej mocy.

Pomiar parametrów elektrycznych

pomiary jakości energiiBardzo ważnym aspektem w kontekście ich niezawodnego i prawidłowego działania jest jakość energii elektrycznej. Nieprawidłowa wartość napięcia, częstotliwości czy zbyt duża zawartość harmonicznych prądu czy napięcia może powodować zaburzenia w działaniu urządzeń. Zaliczyć można do tego chociażby zbytnie przegrzewanie się układów elektronicznych, które powoduje straty energii. W skrajnych przypadkach nieprawidłowa częstotliwość czy wartość napięcia zasilającego może powodować zbyt duże lub zbyt niskie obroty silnika i tym podobne. Właśnie dlatego w zakładach przemysłowych konieczne jest stosowanie układów, które umożliwiają pomiary jakości energii w czasie rzeczywistym. W tym celu wykorzystywane są specjalistyczne urządzenia takie jak analizatory energii. Umożliwiają one odczyt najważniejszych wartości oraz parametrów takich jak chociażby napięcie w poszczególnych fazach czy zawartość harmonicznych.

Dzięki temu osoby odpowiedzialne za utrzymanie ruchu oraz za proces są w stanie podejmować decyzje mające na celu ograniczenie niekorzystnego wpływu poszczególnych maszyn na całą sieć. Wykorzystywane są między innymi baterie kondensatorów, które mają za zadanie kompensację mocy biernej. W ten sposób poprawiany jest współczynnik mocy co oznacza mniejsze straty w układzie. Jak widać pomiar parametrów elektrycznych pozwala na optymalizację procesu.