Doradca podatkowy to stosunkowo młody zawód, który został wprowadzony do porządku prawnego 1996 r. ustawą o doradztwie podatkowym. Doradca podatkowy jest prawnikiem zajmującym się kwestiami z prawa finansowego i prawa podatkowego.

Nowy zawód prawniczy.

 

doradcaZ usług doradcy podatkowego może skorzystać zarówno osoba fizyczna jak i przedsiębiorstwo, będące osobą prawną, ale również każdy obywatel, który ma problemy w zakresie rachunkowości czy zobowiązań podatkowych powstałych na gruncie różnych danin publicznych. Doradca podatkowy udzieli porady podatnikom zaczynając od spraw tak błahych jak wypełnienie zeznania podatkowego, na reprezentowaniu przed sądami kończąc. Doradcy nie mają togi, dlatego przed sądami występują w eleganckim stroju. Toga dla doradców ma pojawić się w niedługim czasie , kolor żabotu ma być srebrny lub szary. Doradca podatkowy może prowadzić swoją kancelarię, jednak nie może to być kancelaria adwokacka. Radca prawny i adwokat mogą świadczyć usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Nie mogą oni posługiwać się tytułem doradcy, chyba że zdadzą egzamin państwowy na doradce podatkowego. Doradca podatkowy to osoba, która posiada wiedzę przede wszystkim w szeroko rozumianych podatkach, do płacenia których prawie wszyscy są zobligowani. Jenak mimo iż doradca podatkowy to zawód prawniczy posiada on pewne ograniczenia, jak np. nie może porządzić skargi kasacyjnej, gdyż występuje tam wymóg radcowsko – adwokacki.

Doradca podatkowy powinien spełniać wymogi jak każdy prawnik: posiadać nieskazitelny charakter, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyć wyższe studia, nie muszą być to studia prawnicze.

więcej informacji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Doradca_podatkowy_w_Polsce