Grafologia to badanie pisma ręcznego, które polega na analizie próbki tekstu i porównaniu jego odchyleń do tak zwanego narodowego stylu pisma – czyli stylu, który zawarty jest w oficjalnych krajowych podręcznikach do nauki pisania.

Charakter pisma – co na niego wpływa?

Biegły grafologStyl pisma może upodobnić się do ogólnie przyjętych w danym kraju zasad, dlatego grafolog, zanim rozpocznie badanie pisma obcokrajowca, powinien zapoznać się ze stylem, który obowiązuje w jego ojczyźnie. Dopiero znając tę „bazę” będzie mógł ocenić pismo badanego pod kątem cech charakterystycznych, co pozwoli na pełne określenie indywidualnego stylu pisma. Wyróżnia się dwanaście czynników, które mają zasadniczy wpływ na charakter pisma. Jednym z nich są używane materiały piśmiennicze – rodzaj papieru, długopisu czy pióra, ponieważ każdy może wymagać nieco odmiennego kąta nachylenia czy siły nacisku. Kolejnymi są wiek piszącego – od czego zależy stopień dojrzałości jego pisma, które kształtuje się do około 25. roku życia – oraz stan jego zdrowia, ponieważ pewne choroby mogą zasadniczo wpłynąć na styl pisma. Ważny jest również aktualny stan fizjologiczny, zmęczenie, odczuwanie silnych emocji. Pośpiech oraz ogólne tempo pisania także skutkują zmianami w stylu pisma. Wspomniane wyżej wzory pisma, obowiązujące w danym kraju, zaliczają się do rzeczy, które dobrze powinien znać biegły grafolog niektóre wymagają np. większego łączenia liter i pisania bez odrywania długopisu od kartki, jak cyrylica. Zaliczają się do tego także szablony używane w początkach nauki, służące do opanowania pisania poszczególnych liter.

Kolejną rzeczą oddziałującą na pismo jest wykształcenie badanego, jego znajomość obcych języków i alfabetów, szczególnie gdy te różnią się od jego języka i alfabetu narodowego. Np. nauka języków celtyckich może wpłynąć na stosowanie kresek zamiast kropek nad literą „i”.